113 File

? Cách mở file .113? Những phần mềm mở file .113 và sửa file lỗi. Convert N/A 113 file sang định dạng khác.

.113 File Extension

   

File name 113 File
File Type
Nhà phát triển N/A
Phân loại Backup Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2.1 ★ (7 Bình chọn)

File .113 là file gì?

113 là Backup Files – , dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .113 file

Để mở file .113 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .113 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .113

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .113 do người dùng đóng góp.

  • Pro/ENGINEER
  • UltraZip
  • UltraZip
  • Creo Elements/Pro
  • Startup TOOLS
  • Personal Taxprep
  • Personal Taxprep

Chuyển đổi file .113

File .113 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.