988 File

? Cách mở file .988? Những phần mềm mở file .988 và sửa file lỗi. Convert N/A 988 file sang định dạng khác.

.988 File Extension

   

File name 988 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .988 là file gì?

988 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .988 file

Để mở file .988 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .988 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .988

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .988 do người dùng đóng góp.

  • UltraZip
  • Pro/ENGINEER
  • Pro/ENGINEER
  • Creo
  • Creo Elements/Pro
  • Pro ENGINEER
  • Pro ENGINEER

Chuyển đổi file .988

File .988 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.