Activity Cost Driver

  Activity Cost Driver là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Activity Cost Driver – Definition Activity Cost Driver – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Activity Cost Driver là gì?

  Nhân tố tạo ra chi phí hoạt động là một hành động kích hoạt sự phát sinh của chi phí. Một nhân tố chi phí gây ra chi phí biến đổi được phát sinh. Có thể có nhiều hơn một trình điều khiển chi phí hoạt động bắt đầu phát sinh chi phí biến đổi. Khi một nhóm quản lý có kiến thức toàn diện về các trình điều khiển chi phí hoạt động nó có thể đưa ra các quyết định tốt hơn giúp nâng cao lợi nhuận của một tổ chức. Trình điều khiển chi phí hoạt động không được yêu cầu trong việc xây dựng thông tin kế toán tài chính. Thay vào đó, chúng được sử dụng trong các hệ thống thông tin quản lý.

   

  • Activity Cost Driver là Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Activity Cost Driver nghĩa là Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động.

  Phương pháp kế toán chi phí dựa vào hoạt động là một loại chi phí  mà xác định các hoạt động trong doanh nghiệp và ước tính các nguồn lực cần thiết để đáp ứng từng hoạt động. Một nhân tố tạo ra chi phí hoạt động là một yếu tố ảnh hưởng đến chi phí liên quan đến một hoạt động đó. Phương pháp kế toán chi phí dựa vào hoạt động cho phép người quản lý xác định chi phí để thực hiện một hoạt động cũng như chi phí liên quan đến việc không thực hiện hoạt động đó. Ví dụ, khi một dây chuyền sản xuất phải chờ đợi một bộ phận nào đó từ  nhà phân phối bên ngoài hoặc từ dây chuyền sản xuất khác, nhà quản lý có thể nhanh chóng xác định chi phí thực sự của việc chờ đợi bộ phận đó được chuyển đến. Các nhân tố ảnh hưởng đến chi phí hoạt động cung cấp cái nhìn toàn diện hơn về chi phí thực tế của một hoạt động, ví dụ như quy trình sản xuất chẳng hạn.

  Definition: An activity cost driver is an action that triggers the incurrence of a cost. A cost driver causes variable expenses to be incurred. There may be more than one activity cost driver that initiates the incurrence of a variable expense. When a management team has a comprehensive knowledge of activity cost drivers, it can make better decisions that enhance the profitability of an organization. Activity cost drivers are not required in the formulation of financial accounting information. Instead, they are used in management information systems.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Activity Cost Driver

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Activity Cost Driver là gì? (hay Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động nghĩa là gì?) Định nghĩa Activity Cost Driver là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Activity Cost Driver / Nhân Tố Tạo Ra Chi Phí Hoạt Động. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây