Afternoon drive

Định nghĩa Afternoon drive là gì?

Afternoon driveỔ chiều. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Afternoon drive – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một trong hai phân đoạn thời gian chính bốn giờ trong một ngày trong tuần (Thứ Hai-Thứ Sáu) đài phát thanh phát sóng, nó xảy ra từ 03:00 đến 19:00 Các phân khúc khác (buổi sáng lái xe) xảy ra 06:00-10:00

Definition – What does Afternoon drive mean

One of the two four-hour prime time segments in a weekday (Monday-Friday) radio broadcasting, it occurs from 3 p.m. to 7 p.m. The other segment (morning drive) occurs from 6 a.m. to 10 a.m.

Source: ? Business Dictionary