Aim

Định nghĩa Aim là gì?

AimMục đích. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Aim – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

1. Để cố gắng hoặc có ý định để đạt được một mục tiêu nhất định. “Tôi đặt mục tiêu để hoàn thành dự án này trong vòng một tuần hoặc ít hơn.”

Definition – What does Aim mean

1. To attempt or intend to reach a certain goal. “I aim to finish this project in a week or less.”

Source: ? Business Dictionary