ASSETS File

? Cách mở file .ASSETS? Những phần mềm mở file .ASSETS và sửa file lỗi. Convert N/A ASSETS file sang định dạng khác.

.ASSETS File Extension

   

File name ASSETS File
File Type Unity Asset File
Nhà phát triển Unity Technologies
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3.4 ★ (28 Bình chọn)

File .ASSETS là file gì?

ASSETS là Game Files – Unity Asset File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Unity Technologies.

Hồ TÀI SẢN là một kho lưu trữ tài nguyên trò chơi được sử dụng bởi Unity, một chương trình dùng để phát triển 3D trò chơi. Nó chứa các file tài nguyên trò chơi chẳng hạn như mắt lưới hoặc kết cấu cho mô hình 3D. TÀI SẢN file cũng có thể lưu trữ cơ sở dữ liệu trò chơi.

What is a ASSETS file?

An ASSETS file is a game resource archive used by Unity, a program used to develop 3D games. It contains game resource files such as meshes or textures for 3D models. ASSETS files may also store game databases.

Cách mở .ASSETS file

Để mở file .ASSETS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ASSETS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ASSETS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ASSETS do người dùng đóng góp.

  • WinRAR
  • Notepad++
  • Notepad++
  • Media Player Classic

Chuyển đổi file .ASSETS

File .ASSETS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.