At fault

Định nghĩa At fault là gì?

At faultCó lỗi. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ At fault – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các bên có trách nhiệm cho một sai lầm.

Definition – What does At fault mean

The party responsible for a mistake.

Source: ? Business Dictionary