Average Inventory

  Average Inventory là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Average Inventory – Definition Average Inventory – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Hàng tồn kho bình quân
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Average Inventory là gì?

  Hàng tồn kho trung bình là một tính toán ước tính giá trị hoặc số lượng của một hàng hóa hoặc bộ hàng hóa cụ thể trong hai hoặc nhiều khoảng thời gian được chỉ định. Khoảng không quảng cáo trung bình là giá trị trung bình của khoảng không quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định, có thể thay đổi so với giá trị trung bình của cùng một tập dữ liệu và được tính bằng cách lấy trung bình các giá trị khoảng không quảng cáo bắt đầu và kết thúc trong một khoảng thời gian xác định.

   

  • Average Inventory là Hàng tồn kho bình quân.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Công thức – Cách tính

  Công thức cho hàng tồn kho trung bình là:

  Trung bình Hàng tồn kho = ( Hàng tồn kho + Trước đó Hàng tồn kho) 2

   

   

   

   

  Ý nghĩa – Giải thích

  Average Inventory nghĩa là Hàng tồn kho bình quân.

  Hàng tồn kho trung bình là một tính toán ước tính giá trị hoặc số lượng của một hàng hóa hoặc bộ hàng hóa cụ thể trong hai hoặc nhiều khoảng thời gian được chỉ định. Khoảng không quảng cáo trung bình là giá trị trung bình của khoảng không quảng cáo trong một khoảng thời gian nhất định, có thể thay đổi so với giá trị trung bình của cùng một tập dữ liệu. Nó được tính bằng cách lấy trung bình các giá trị hàng tồn kho bắt đầu và kết thúc trong một khoảng thời gian xác định.

   

   

   

  Definition: Average inventory is a calculation that estimates the value or number of a particular good or set of goods during two or more specified time periods. Average inventory is the mean value of an inventory within a certain time period, which may vary from the median value of the same data set, and is computed by averaging the starting and ending inventory values over a specified period.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ: Khi tính trung bình hàng tồn kho ba tháng, doanh nghiệp đạt được mức trung bình bằng cách thêm khoảng không quảng cáo hiện tại là 10.000 đô la vào ba tháng tồn kho trước đó, được ghi là 9.000 đô la, 8.500 đô la và 12.000 đô la và chia cho số điểm dữ liệu, như sau:

  Trung bình Khoảng không quảng cáo = ($ 10.000 +  $ 9.000 +  $ 8,500 +  $ 12.000)  4

  Điều này dẫn đến hàng tồn kho trung bình là $ 9,875 trong khoảng thời gian được kiểm tra.

   

   

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Average Inventory

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Average Inventory là gì? (hay Hàng tồn kho bình quân nghĩa là gì?) Định nghĩa Average Inventory là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Average Inventory / Hàng tồn kho bình quân. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây