AW File

? Cách mở file .AW? Những phần mềm mở file .AW và sửa file lỗi. Convert Binary AW file sang định dạng khác.

.AW File Extension

   

File name AW File
File Type Answer Wizard File
Nhà phát triển Microsoft
Phân loại Data Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.3 ★ (4 Bình chọn)

File .AW là file gì?

AW là Data Files – Answer Wizard File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Microsoft.

Tập tin được tạo ra bởi thuật sĩ trả lời Builder, một chương trình sử dụng để tạo chủ đề trợ giúp add-ons cho các chương trình Microsoft Office; chứa một chỉ mục, từ khóa, và chủ đề trợ giúp có liên quan; sử dụng để duyệt và xác định vị trí một chủ đề trợ giúp liên kết với cụm từ tìm kiếm hoặc câu hỏi.

What is a AW file?

File created by Answer Wizard Builder, a program used for creating help topic add-ons to Microsoft Office programs; contains an index, keywords, and related help topics; used to browse and locate a help topic associated with a search term or question.

Cách mở .AW file

Để mở file .AW click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .AW bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .AW

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .AW do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Project 2016
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Word 2019
  • Microsoft Excel 2019
  • Microsoft PowerPoint 2019
  • Microsoft Access 2019
  • Microsoft Access 2019

Chuyển đổi file .AW

File .AW có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.