Bad Piggies

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Bad Piggies – NA

Phần mềm Bad Piggies

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Bad Piggies là phần mềm gì?

Bad Piggies là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Bad Piggies là Version NA (cập nhật NA)

Bad Piggies là một trò chơi tương tự như Angry Birds với nhà phát triển cùng đó là Rovio Entertainment. Những lợn là sau khi những quả trứng một lần nữa. Nhiệm vụ của người chơi sau đó là để giúp những piggies đạt những quả trứng hoàn hảo. Để bắt đầu, những chú heo con sẽ đạt được những quả trứng thông qua các thiết bị hoặc các thiết bị được cung cấp trên màn hình. Họ có thể sử dụng thiết bị như bóng bay, gỗ, sắt, bánh xe, chai soda, ô dù, và vân vân. Người chơi phải có đủ chiến lược trong việc giúp đỡ những piggies trong việc sử dụng thiết bị. Nếu không, piggies sẽ được tìm thấy bị rơi, nổ, và lặn tuyệt chủng. chuyến bay của họ đến những quả trứng thường được hướng dẫn bởi một bản đồ. Đối với các tính năng của trò chơi, có hơn 120 mức độ bay, đâm, nổ, và chinh phục thành công của trứng. Ngoài ra, khi người chơi không tốt và đã nhận được ba bắt đầu, 21 cấp độ khác sẽ được bổ sung vào trò chơi dường như vô tận. Bên cạnh đó, 8 cấp độ sandbox sẽ là một tiền thưởng để căng thời gian chơi sáng tạo hơn. Cuối cùng, 35 đối tượng được cung cấp trong việc tạo ra sự trợ giúp cuối cùng trong bay những chú heo con đến tìm kiếm của họ. Túi Piggies có sẵn trên iPhone, iPad và iPod touch. Người dùng có thể truy cập iTunes App Store để tận dụng chương trình.

What is Bad Piggies?

Bad Piggies is a game similar to Angry Birds with the same developer which is Rovio Entertainment. These pigs are after the eggs again. The player’s task then is to help those piggies reach the eggs perfectly. To start with, the piggies shall reach the eggs through the equipment or devices provided on the screen. They can use equipment like balloons, wood, iron, wheels, soda bottles, umbrellas, and so on. The player has to be strategic enough in helping these piggies in using the equipment. Otherwise, piggies will be found crashing, exploding, and diving to extinction. Their flight to the eggs is usually guided by a map. As for the features of the game, there are over 120 levels of flying, crashing, exploding, and successful conquering of eggs. Also, when the player does good and has gotten three starts, another 21 levels will be added to the seemingly endless game. In addition, 8 sandbox levels will be a bonus to stretch more creative play time. Finally, 35 objects are provided in creating the ultimate aid in flying the piggies to their quest. Bag Piggies is available on iPhone, iPad and iPod touch. Users may visit iTunes App Store to avail the program.

Các loại file được mở bởi Bad Piggies

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Bad Piggies có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download Bad Piggies

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg