Baka yoke

Định nghĩa Baka yoke là gì?

Baka yokeBaka ách. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Baka yoke – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tên cũ cho Poka ách, nó có nghĩa là kẻ ngốc chống.

Definition – What does Baka yoke mean

Older name for poka yoke, it meant fool proofing.

Source: ? Business Dictionary