Bird dog

Định nghĩa Bird dog là gì?

Bird dogChó chim. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Bird dog – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Trong bất động sản, thuật ngữ này dùng để chỉ các nhà đầu tư tìm kiếm các bất động sản để mua với ý định mua nhưng có thể không bắt đầu một hợp đồng mua bán.

Definition – What does Bird dog mean

In real estate, this term refers to investors who search for properties to buy with the intent to purchase but may not initiate a purchase agreement.

Source: ? Business Dictionary