Britannica Deluxe Edition CD-ROM

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Britannica Deluxe Edition CD-ROM – NA

Phần mềm Britannica Deluxe Edition CD-ROM

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Britannica Deluxe Edition CD-ROM là phần mềm gì?

Britannica Deluxe Edition CD-ROM là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Britannica Deluxe Edition CD-ROM là Version NA (cập nhật NA)

Các Britannica Deluxe Edition CD-ROM là tiền thân của Deluxe DVD, và vì CD-ROM có ít không gian hơn một đĩa DVD (700 MB cho một đĩa CD-ROM, so với 4 GB của đĩa DVD và trở lên) nó giữ nội dung ít hơn nhiều so kế của nó. Một Deluxe Edition thiết tuy nhiên, một trong hai đĩa CD-ROM hoặc DVD, có chung các tính năng tương tự sang một bên từ điển bách khoa chính: một cuốn từ điển (một đĩa DVD có hai), một từ điển, bản đồ, mốc thời gian, tạp chí, và các sản tương tác và đa phương tiện. Britannica chào phiên bản Phòng Deluxe của họ như là thay thế kỹ thuật số cho khối thèm muốn cao của họ, và họ tính phí cho nó accordingly.The Phòng CD-ROM đã ngừng sản xuất và phiên bản DVD đã thay thế nó, đóng gói với nhiều nội dung hơn. Ví dụ, phiên bản DVD có ba bách khoa toàn thư riêng biệt, một cho mỗi nhóm tuổi, hai bộ từ điển (thay vì một), nhiều Từ điển đồng nghĩa và nội dung bổ sung như hình ảnh và video clip; các bách khoa toàn thư một mình giữ khoảng 100.000 mục, cộng với công cụ làm bài tập, các tour du lịch phương tiện truyền thông, và mua articles.A tương tác nhiều hơn một phiên bản kỹ thuật số Deluxe còn cung cấp cho người dùng một thành viên thử nghiệm giới hạn thời gian tại Britannica trực tuyến hoặc dịch vụ cao cấp.

What is Britannica Deluxe Edition CD-ROM?

The Britannica Deluxe Edition CD-ROM is the predecessor of the Deluxe DVD, and because CD-ROMs have less space than a DVD (700 MB for a CD-ROM, compared to a DVD’s 4 GB and upwards) it holds much less content than its successor. A Deluxe Edition set however, either CD-ROM or DVD, have generally the same feature aside from the main encyclopedia: a dictionary (a DVD has two), a thesaurus, atlas, timelines, magazines, and interactive articles and multimedia. Britannica touts their Deluxe editions as digital replacements for their highly coveted volumes, and they charge for it accordingly.The Deluxe CD-ROM has ceased production and the DVD edition has replaced it, packed with more content. For example, the DVD version has three separate encyclopedias, one for each age group, two dictionaries (instead of one), multiple thesauruses, and additional content like photos and video clips; the encyclopedias alone hold about 100,000 entries, plus homework tools, media tours, and more interactive articles.A purchase of a Deluxe digital edition also gives the user a limited-time trial membership at Britannica Online or a premium service.

Các loại file được mở bởi Britannica Deluxe Edition CD-ROM

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Britannica Deluxe Edition CD-ROM có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) RABRANRAPRAU

Download Britannica Deluxe Edition CD-ROM

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg