BullGuard

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download BullGuard – NA

Phần mềm BullGuard

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

BullGuard là phần mềm gì?

BullGuard là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của BullGuard là Version NA (cập nhật NA)

BullGuard là một phần mềm bảo mật cung cấp cho bạn sự bảo vệ Internet, tính năng chống virus, bảo mật di động, sao lưu di động, bộ lọc thư rác và sao lưu trực tuyến. BullGuard Internet Security 2013 sản lượng đánh bắt virus thông qua các hành vi phát hiện, giữ trẻ em của bạn từ các mối đe dọa trực tuyến với Parental Control, cho phép máy tính của bạn để thực hiện nhanh hơn với miễn phí PC Tune UP, lưu trữ dữ liệu của bạn một cách an toàn với miễn phí sao lưu 5GB Online, hỗ trợ bạn 24/7 và nâng cấp ứng dụng miễn phí với 3-PC license.BullGuard Antivirus 2013 là một nhiều lớp chống virus tiết kiệm năng quét với anti-spam và các tính năng Safe Browsing. BullGuard Mobile Security cung cấp một tài khoản trực tuyến cho phép bạn truy cập điện thoại thông minh của bạn từ xa. Quản lý bảo mật di động cho phép bạn xác định vị trí, lau, khóa và chỉnh sửa Parental Control trên điện thoại của bạn thông qua GPS. Nó cung cấp bảo vệ thẻ SIM, antivirus và antispyware chức năng cho điện thoại di động của bạn. BullGuard di động sao lưu trực tuyến 12 Mời lên sao lưu vào 15GB, khả năng chuyển đổi cho chuyển đổi nhanh giữa các điện thoại, hỗ trợ 24/7 bằng tiếng Anh và truy cập trực tuyến dữ liệu sao lưu của bạn từ bất cứ đâu tại anytime.BullGuard Spamfilter 10 chặn spam, cung cấp bảo vệ từ E-mail lừa đảo như thư rác ngôn ngữ nước ngoài, lừa đảo và virus, tích hợp với các hệ thống E-mail như Windows mail, Thunderbird, Outlook và Outlook Express, và hỗ trợ 24/7. BullGuard Online Backup 10 cho phép chuyển mã hóa, lưu trữ được mã hóa, kéo và thả các tập tin vào ổ mạng, truy cập an toàn, truy cập di động, tự động sao lưu, sao lưu nhàn rỗi khi máy tính không được sử dụng, E-mail backup, sao lưu theo yêu cầu, không giới hạn phiên bản , hỗ trợ 24/7 và thiết lập mật khẩu bảo vệ.

What is BullGuard?

BullGuard is a security software that provides you with Internet protection, antivirus features, mobile security, mobile backup, spam filters and online backup. BullGuard Internet Security 2013 catches viruses through Behavioral Detection, keeps your children from online threats with Parental Control, enables your computer to perform faster with free PC Tune UP, stores your data safely with free 5GB Online Backup, supports you 24/7 and upgrades the application for free with 3-PC license.BullGuard Antivirus 2013 is a multi-layered power-saving antivirus scan with anti-spam and Safe Browsing features. BullGuard Mobile Security provides an online account for you access your smartphone remotely. The Mobile Security Manager allows you to locate, wipe, lock and edit Parental Control on your phone through GPS. It provides SIM card protection, antivirus and antispyware functions for your mobile. BullGuard Mobile Backup 12 offers online backup up to 15GB, migration abilities for quick transfer between phones, 24/7 support in English and online access to your backed up data from anywhere at anytime.BullGuard Spamfilter 10 blocks spam, provides protection from E-mail scams like foreign language spam, phishing and viruses, integrates with E-mail systems like Windows Mail, Thunderbird, Outlook and Outlook Express, and 24/7 support. BullGuard Online Backup 10 enables encrypted transfers, encrypted storage, drag and drop of files to online drive, secure access, mobile access, automatic backups, idle backup when computer is not in use, E-mail backup, on-demand backup, unlimited versioning, 24/7 support and password-protected settings.

Các loại file được mở bởi BullGuard

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm BullGuard có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin)

Download BullGuard

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg