Business-to-business marketing (B2B marketing)

Định nghĩa Business-to-business marketing (B2B marketing) là gì?

Business-to-business marketing (B2B marketing)Doanh nghiệp với doanh nghiệp tiếp thị (marketing B2B). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Business-to-business marketing (B2B marketing) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình mà các doanh nghiệp sử dụng một chiến lược đa lớp bao gồm truyền thông web, email, các chiến dịch truyền thông và quản lý mối quan hệ với mục đích chuyển đổi triển vọng kinh doanh nhắm vào khách hàng.

Definition – What does Business-to-business marketing (B2B marketing) mean

The process by which businesses employ a multi-layered strategy consisting of web communications, email, media campaigns, and relationship management for the purpose of converting targeted business prospects into customers.

Source: ? Business Dictionary