CCX File

? Cách mở file .CCX? Những phần mềm mở file .CCX và sửa file lỗi. Convert Binary CCX file sang định dạng khác.

.CCX File Extension

   

File name CCX File
File Type 1Click & Create Extension
Nhà phát triển Clickteam
Phân loại Plugin Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.5 ★ (8 Bình chọn)

File .CCX là file gì?

CCX là Plugin Files – 1Click & Create Extension, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Clickteam.

Nộp được sử dụng bởi Clickteam Multimedia Fusion và Các Trò chơi Nhà máy (phát triển phần mềm trò chơi); chứa các thành phần bổ sung mà có thể được sử dụng để phát triển trò chơi, chẳng hạn như nhân tạo thông minh vá thuật toán hoặc đối tượng trò chơi thể tái sử dụng; cho phép các nhà phát triển các thành phần tùy chỉnh trò chơi Kết hợp.

What is a CCX file?

File used by Clickteam Multimedia Fusion and The Games Factory (game development software); contains extra components that can be used for developing games, such as artificial intelligence patching algorithms or reusable game objects; enables developers to incorporate custom game components.

Cách mở .CCX file

Để mở file .CCX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CCX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CCX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CCX do người dùng đóng góp.

  • Imagine
  • Corel Print House
  • Corel Print House
  • ThumbsPlus
  • Dragon UnPACKer
  • Corel Photo House
  • Corel Photo House

Chuyển đổi file .CCX

File .CCX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.