Check-in

Định nghĩa Check-in là gì?

Check-inĐăng ký vào. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Check-in – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Thủ tục mà một hãng hàng hoặc khách sạn chính thức đăng ký sự xuất hiện của một hành khách cho một chuyến bay hoặc khách cho một kỳ nghỉ.

Definition – What does Check-in mean

Procedure by which an airline or hotel formally registers the arrival of a passenger for a flight or a guest for a stay.

Source: ? Business Dictionary