CLARIFY File

? Cách mở file .CLARIFY? Những phần mềm mở file .CLARIFY và sửa file lỗi. Convert Binary CLARIFY file sang định dạng khác.

.CLARIFY File Extension

   

File name CLARIFY File
File Type Clarify Document
Nhà phát triển Blue Mango Learning Systems
Phân loại Vector Image Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 2.8 ★ (4 Bình chọn)

File .CLARIFY là file gì?

CLARIFY là Vector Image Files – Clarify Document, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Blue Mango Learning Systems.

Tài liệu được tạo ra bởi Làm rõ, một chương trình được sử dụng để tạo ra và chú thích ảnh chụp màn hình; tiết kiệm ảnh chụp cũng như văn bản, hình dạng, và chú thích hình ảnh khác; sử dụng để làm hướng dẫn và hình ảnh minh họa và có thể được chia sẻ qua email hoặc Dropbox.

What is a CLARIFY file?

Document created by Clarify, a program used for creating and annotating screen shots; saves captured images as well as text, shapes, and other visual annotations; used for making tutorials and illustrations and can be shared via email or Dropbox.

Cách mở .CLARIFY file

Để mở file .CLARIFY click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CLARIFY bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CLARIFY

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CLARIFY do người dùng đóng góp.

  • Blue Mango Clarify

Chuyển đổi file .CLARIFY

File .CLARIFY có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.