CMV File

? Cách mở file .CMV? Những phần mềm mở file .CMV và sửa file lỗi. Convert N/A CMV file sang định dạng khác.

.CMV File Extension

   

File name CMV File
File Type CorelMOVE Animation
Nhà phát triển Corel
Phân loại Video Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 1.5 ★ (2 Bình chọn)

File .CMV là file gì?

CMV là Video Files – CorelMOVE Animation, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Corel.

Animation tạo ra bởi CorelMOVE, một ứng dụng cho phép người dùng tạo ra hình ảnh động tùy chỉnh 2D; chứa một hình ảnh động, trong đó bao gồm các diễn viên, đạo cụ, âm thanh, và các dấu hiệu.

What is a CMV file?

Animation created by CorelMOVE, an application that allows users to create custom 2D animations; contains an animation, which includes actors, props, sounds, and cues.

Cách mở .CMV file

Để mở file .CMV click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CMV bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CMV

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CMV do người dùng đóng góp.

  • CMVParser
  • CorelMOVE
  • CorelMOVE
  • CorelWEB.GRAPHICS
  • Corel WebMaster

Chuyển đổi file .CMV

File .CMV có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.