Coastal trade

Định nghĩa Coastal trade là gì?

Coastal tradeThương mại ven biển. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Coastal trade – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Các vận chuyển hàng hoá, hành khách bằng tàu được đăng ký tại một quốc gia mà diễn ra chỉ từ cảng đến cảng nước khác (dọc theo bờ biển) và thường bị chi phối bởi luật quốc gia của nước này. Luật cấp giấy phép tiến hành thương mại ven biển nói chung là hạn chế ở mọi quốc gia. Còn được gọi là vận tải nội địa.

Definition – What does Coastal trade mean

The transporting of goods or passengers by a ship registered in one country that takes place solely from port to port of another country (along the coast) and usually governed by that country’s national law. Laws granting permission to conduct coastal trade are generally restrictive in every country. Also called cabotage.

Source: ? Business Dictionary