Commissioner For Oaths

  Commissioner For Oaths là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Commissioner For Oaths – Definition Commissioner For Oaths – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Viên Chức Chính Phủ Có Tư Cách Để Thừa Nhận Những Lời Tuyên Thệ; Người Công Chứng Tuyên Thệ
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Commissioner For Oaths là gì?

  Một Ủy viên cho lời thề là một người được ủy quyền để xác minh các bản khai tuyên thệ, tuyên bố theo luật định và các văn bản pháp lý khác. Bản khai tuyên thệ là những tuyên bố bằng văn bản và tuyên thệ và tuyên bố theo luật định là những tuyên bố bằng văn bản về những sự kiện mà người đó ký và tuyên bố là đúng. Một ủy viên cho lời thề được bổ nhiệm bởi chánh án, mặc dù không nhất thiết phải là luật sư. Tất cả các luật sư thực hành cũng có thể thực hiện lời thề.

   

   

   

  • Commissioner For Oaths là Viên Chức Chính Phủ Có Tư Cách Để Thừa Nhận Những Lời Tuyên Thệ; Người Công Chứng Tuyên Thệ.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Commissioner For Oaths nghĩa là Viên Chức Chính Phủ Có Tư Cách Để Thừa Nhận Những Lời Tuyên Thệ; Người Công Chứng Tuyên Thệ.

  Một ủy viên cho lời thề, chủ yếu thực hiện lời thề hay khẳng định với một người đưa ra một bản tuyên thệ, tuyên bố theo luật định hoặc tài liệu pháp lý khác sẽ được sử dụng trong Singapore. Một ủy viên cho lời thề cũng có thể nhận được sự thừa nhận của một số người hoặc vấn đề nhất định. Trong khi điều này nghe có vẻ phức tạp, nó có thể được chia nhỏ khá đơn giản.

   

  Definition: A commissioner for oaths is a person who is authorised to verify affidavits, statutory declarations and other legal documents. Affidavits are statements in writing and on oath, and statutory declarations are written statements of facts that the person signs and declares to be true. A commissioner for oaths is appointed by the Chief Justice and is usually, though not necessarily, a solicitor. All practicing solicitors can also administer oaths.

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Commissioner For Oaths

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Commissioner For Oaths là gì? (hay Viên Chức Chính Phủ Có Tư Cách Để Thừa Nhận Những Lời Tuyên Thệ; Người Công Chứng Tuyên Thệ nghĩa là gì?) Định nghĩa Commissioner For Oaths là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Commissioner For Oaths / Viên Chức Chính Phủ Có Tư Cách Để Thừa Nhận Những Lời Tuyên Thệ; Người Công Chứng Tuyên Thệ. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây