Commodity Money

  Commodity Money là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Commodity Money – Definition Commodity Money – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tiền Bằng Hàng Hóa
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Commodity Money là gì?

  Đây được coi là một hệ thống tiền tệ dựa trên một hàng hóa cụ thể. Bản thân tiền tệ có thể được làm bằng hàng hóa, ví dụ bằng vàng hoặc bạc, hay nó có thể gồm một phần hoặc toàn bộ các vật qui ước. Ví dụ: tiền giấy có thể chuyển thành tiền kim loại nguyên cốt hoặc đơn giản thành một lượng lớn hàng hóa. Trong một hệ thống như vậy, đơn vị tiền tệ thường gắn với số lượng xác định của hàng hóa và giá trị của nó được xác định bằng giá trị hàng hóa tương ứng (mặc dù bản thân giá trị này cũng bị ảnh hưởng bởi vị thế tiền tệ của hàng hóa đó). Bản vị vàng là một hệ thống tiền bằng hàng hóa.

  • Commodity Money là Tiền Bằng Hàng Hóa.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Commodity Money

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Commodity Money là gì? (hay Tiền Bằng Hàng Hóa nghĩa là gì?) Định nghĩa Commodity Money là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Commodity Money / Tiền Bằng Hàng Hóa. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây