Comodo Dragon

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download Comodo Dragon – NA

Phần mềm Comodo Dragon

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

Comodo Dragon là phần mềm gì?

Comodo Dragon là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của Comodo Dragon là Version NA (cập nhật NA)

Comodo Security Solutions tạo Comodo Dragon là một công cụ phần mềm mà chặt việc sử dụng các trang web với tốc độ nhanh chóng và dễ dàng truy cập. Nó giúp ngăn chặn rò rỉ riêng tư khi duyệt web trực tuyến trong khi nó thực hiện với tốc độ tốt nhất. Nó cũng bao gồm các plugin và add-on mà bạn có thể tùy chỉnh. Giao diện người dùng thân thiện làm cho nó thuận tiện hơn để bạn có thể quản lý trình duyệt web của bạn. Chức năng là nó sẽ không cung cấp cho bạn bị treo hoặc màn hình bị đóng băng. Phần mềm này tương thích với Windows 7, Windows Vista và Windows XP với 128 MB RAM và 40 MB đĩa cứng space.Comodo IceDragon Internet Browser là một phiên bản của Comodo Dragon nhưng chủ yếu là chức năng như một nhanh chóng và an toàn web truy cập sử dụng Mozilla Firefox. Nó có tính năng tăng cường an ninh và hiệu suất, vì nó là tương thích với các plugin và phần mở rộng của Mozilla Firefox. Nó cũng có thể quét các trang của trang web cho virus và phần mềm độc hại. Được thiết kế với dịch vụ DNS, tải trang web là nhanh như chớp. công cụ trình duyệt cụ này hoạt động với Windows 7, Windows XP và Windows Vista phiên bản 32 và 64 bit, cộng với 128 MB RAM và 40 MB ổ cứng còn trống.

What is Comodo Dragon?

Comodo Security Solutions created Comodo Dragon which is a software tool that secures the use of the web with fast speed and easy access. It helps prevents privacy leakage when browsing online while it performs at the best speed. It also consists of plugins and add-ons that you can customize. The friendly user interface makes it more convenient for you to manage your web browsing. The function is that it won’t give you crashes or frozen screens. This software is compatible with Windows 7, Windows Vista and Windows XP with 128 MB RAM and 40 MB free hard disk space.Comodo IceDragon Internet Browser is one version of Comodo Dragon but primarily function as a fast and secure web browsing using Mozilla Firefox. It features security and performance enhancements, as it is compatible with plugins and extensions of Mozilla Firefox. It also scans pages of websites for virus and malware. Designed with DNS service, loading web pages is as fast as the lightning. This particular browser tool works with Windows 7, Windows XP, and Windows Vista of 32 and 64 bit versions, plus 128 MB RAM and 40 MB available hard disk space.

Các loại file được mở bởi Comodo Dragon

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm Comodo Dragon có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) HTMHTMLMFPSHTMLWEBPXHTXHTML

Download Comodo Dragon

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg