Compact Flash

Định nghĩa Compact Flash là gì?

Compact Flashcompact flash. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Compact Flash – một thuật ngữ thuộc nhóm Hardware Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 4/10

Thường được viết tắt là đơn giản là “CF”, Compact Flash là một loại bộ nhớ flash. thẻ flash nhỏ gọn thường được sử dụng để lưu trữ hình ảnh trong máy ảnh kỹ thuật số, mà còn được sử dụng trong các thiết bị như PDA và máy nghe nhạc cầm tay.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the Compact Flash? – Definition

Often abbreviated as simply “CF,” Compact Flash is a type of flash memory. Compact flash cards are most commonly used for storing pictures in digital cameras, but are also used in devices such as PDAs and portable music players.

Understanding the Compact Flash

Thuật ngữ liên quan

  • Commercial Software
  • Compile

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm