Competitive benchmarking

Định nghĩa Competitive benchmarking là gì?

Competitive benchmarkingĐiểm chuẩn cạnh tranh. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Competitive benchmarking – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Quá trình liên tục so sánh hoạt động của một công ty và các biện pháp thực hiện với các đối thủ cạnh tranh nhất thành công (s).

Definition – What does Competitive benchmarking mean

Continuous process of comparing a firm’s practices and performance measures with that of its most successful competitor(s).

Source: ? Business Dictionary