Corner

Định nghĩa Corner là gì?

CornerGóc. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Corner – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Việc thực hành bất hợp pháp của cố gắng để có được đủ cổ phần trong một thứ hàng hóa để kiểm soát giá của nó.

Definition – What does Corner mean

The illegal practice of attempting to acquire sufficient holdings in a commodity to control its price.

Source: ? Business Dictionary