Corporation

  Corporation là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Corporation – Definition Corporation – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Công Ty Cổ Phần
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Corporation là gì?

  Tổ chức kinh doanh được xem là một thực thể – một thể nhân phân biệt với chủ sở hữu của nó – dưới con mắt luật pháp. Quyền sở hữu được đại diện bởi các cổ phiếu. Một công ty cổ phần có ba đặc tính phân biệt: (1) tách rời quyền sở hữu với việc quản lý, và có nghĩa vụ nợ giới hạn, nghĩa là, nghĩa vụ nợ đối với chủ nợ được giới hạn theo nguồn vốn của nó, không như các công ty hợp doanh hay các doanh nghiệp tư nhân có nghĩa vụ nợ các nhân không giới hạn; (2) khả năng thương thảo các hợp đồng và sở hữu tài sản; và (3) quyền sở hữu có thể chuyển đổi, bảo đảm sự tồn tại dài hơn tuổi thọ của các cổ đông. Các cổ đông chọn các giám đốc công ty, là người quyết định chính sách.

  • Corporation là Công Ty Cổ Phần.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Corporation

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Corporation là gì? (hay Công Ty Cổ Phần nghĩa là gì?) Định nghĩa Corporation là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Corporation / Công Ty Cổ Phần. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây