CPK File

? Cách mở file .CPK? Những phần mềm mở file .CPK và sửa file lỗi. Convert Binary CPK file sang định dạng khác.

.CPK File Extension

   

File name CPK File
File Type 1CRI Middleware Package
Nhà phát triển CRI Middleware
Phân loại Game Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 4.2 ★ (223 Bình chọn)

File .CPK là file gì?

CPK là Game Files – 1CRI Middleware Package, dưới định dạng Binary được phát triển bởi CRI Middleware.

gói trò chơi tập tin được sử dụng bởi trò chơi được tạo ra với các phần mềm đóng gói CRI Middleware; có thể lưu trữ hình ảnh, âm thanh và dữ liệu trò chơi khác; sử dụng như một container cho các tập tin trò chơi.

What is a CPK file?

Game package file used by games created with the CRI Middleware packaging software; can store graphics, audio, and other game data; used as a container for game files.

Cách mở .CPK file

Để mở file .CPK click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPK bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPK

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPK do người dùng đóng góp.

  • Free File Viewer
  • Final Media Player
  • Final Media Player
  • Copernic
  • 3nity Media Player
  • SAS Studio
  • SAS Studio

Chuyển đổi file .CPK

File .CPK có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.