CPX File

? Cách mở file .CPX? Những phần mềm mở file .CPX và sửa file lỗi. Convert XML CPX file sang định dạng khác.

.CPX File Extension

   

File name CPX File
File Type 1Oracle ADF Binding Context File
Nhà phát triển Oracle
Phân loại Settings Files
Định dạng XML
Độ phổ biến 3.9 ★ (15 Bình chọn)

File .CPX là file gì?

CPX là Settings Files – 1Oracle ADF Binding Context File, dưới định dạng XML được phát triển bởi Oracle.

Tập tin được sử dụng bởi Phát triển ứng dụng Oracle Framework (ADF) ứng dụng; chứa trang web theo dõi các định nghĩa cũng như các ràng buộc dữ liệu mà trang bản đồ để các nguồn dữ liệu; tạo ra khi một điều khiển dữ liệu được thả vào một trang web bằng cách sử dụng Visual Editor JDeveloper HTML.

What is a CPX file?

File used by Oracle Application Development Framework (ADF) applications; contains Web page tracking definitions as well as data bindings that map pages to data sources; created when a data control is dropped onto a Web page using the JDeveloper HTML Visual Editor.

Cách mở .CPX file

Để mở file .CPX click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CPX bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CPX

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CPX do người dùng đóng góp.

  • Corel Graphics Applications
  • Any Video Converter Free
  • Any Video Converter Free
  • Age of Empires II Expansion
  • Media Player Classic
  • wxpcomp Application
  • wxpcomp Application

Chuyển đổi file .CPX

File .CPX có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.