CSF File

? Cách mở file .CSF? Những phần mềm mở file .CSF và sửa file lỗi. Convert Binary CSF file sang định dạng khác.

.CSF File Extension

   

File name CSF File
File Type 1Adobe Color Settings File
Nhà phát triển Adobe Systems
Phân loại Settings Files
Định dạng Binary
Độ phổ biến 3.5 ★ (16 Bình chọn)

File .CSF là file gì?

CSF là Settings Files – 1Adobe Color Settings File, dưới định dạng Binary được phát triển bởi Adobe Systems.

Một tập tin CSF là một màu sắc thiết lập quản lý tập tin được sử dụng bởi phần mềm Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator và. Nó chứa các chính sách cho hình ảnh màu sắc, chẳng hạn như định nghĩa trên web đồ họa màu sắc, màu sắc ColorSync, màu sắc trước khi in cho các quốc gia khác nhau, và các thiết lập màu sắc khác. file CSF được sử dụng để đạt được sự nhất quán giữa các hình ảnh màu và bản in.

What is a CSF file?

A CSF file is a color management settings file used by Adobe Photoshop, InDesign, and Illustrator. It contains policies for color images, such as web graphic color definitions, ColorSync colors, prepress colors for different countries, and other color settings. CSF files are used for achieving color consistency between images and prints.

Cách mở .CSF file

Để mở file .CSF click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CSF bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CSF

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CSF do người dùng đóng góp.

  • Adobe Illustrator 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe Photoshop 2020
  • Adobe InDesign 2020
  • Brava! Reader Application
  • QvodPlayer
  • QvodPlayer

Chuyển đổi file .CSF

File .CSF có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.