CTN File

? Cách mở file .CTN? Những phần mềm mở file .CTN và sửa file lỗi. Convert N/A CTN file sang định dạng khác.

.CTN File Extension

   

File name CTN File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .CTN là file gì?

CTN là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .CTN file

Để mở file .CTN click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CTN bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CTN

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CTN do người dùng đóng góp.

  • DicomViewer Demo
  • DICOM Viewer Demo
  • DICOM Viewer Demo
  • DicomViewer
  • Rubo DICOM Viewer
  • VTA
  • VTA

Chuyển đổi file .CTN

File .CTN có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.