Customer-centric

Định nghĩa Customer-centric là gì?

Customer-centricKhách hàng trung tâm. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Customer-centric – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Tạo ra một kinh nghiệm tiêu dùng tích cực tại các điểm bán hàng và sau bán hàng.
Một cách tiếp cận khách hàng trung tâm có thể thêm giá trị cho một công ty bằng cách cho phép nó để phân biệt chính nó từ đối thủ cạnh tranh không mang lại trải nghiệm tương tự.

Definition – What does Customer-centric mean

Creating a positive consumer experience at the point of sale and post-sale.
A customer-centric approach can add value to a company by enabling it to differentiate itself from competitors who do not offer the same experience.

Source: ? Business Dictionary