CWS File

? Cách mở file .CWS? Những phần mềm mở file .CWS và sửa file lỗi. Convert N/A CWS file sang định dạng khác.

.CWS File Extension

   

File name CWS File
File Type 1ChordWizard Song
Nhà phát triển ChordWizard Software
Phân loại Audio Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (3 Bình chọn)

File .CWS là file gì?

CWS là Audio Files – 1ChordWizard Song, dưới định dạng N/A được phát triển bởi ChordWizard Software.

tập tin Một CWS là một tập tin bài hát được tạo ra bởi Songtrix, một ứng dụng sử dụng để tìm hiểu và tạo ra âm nhạc. Nó lưu trữ một phần bài hát, trong đó bao gồm các bài hát theo phong cách, ghi chú, phân đoạn, tín dụng và cấu trúc. file CWS được thay thế bằng file .SNGX với việc phát hành Songtrix 4.

What is a CWS file?

A CWS file is a song file created by Songtrix, an application used to learn about and create music. It stores a song composition, which includes the song’s style, notes, segments, credits, and structure. CWS files were replaced by .SNGX files with the release of Songtrix 4.

Cách mở .CWS file

Để mở file .CWS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .CWS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .CWS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .CWS do người dùng đóng góp.

  • ChordWizard Songtrix
  • NI LabWindows/CVI
  • NI LabWindows/CVI
  • LabWindows/CVI
  • Integrated Software Package
  • AppleWorks
  • AppleWorks

Chuyển đổi file .CWS

File .CWS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.