Cyberterrorism

Định nghĩa Cyberterrorism là gì?

CyberterrorismKhủng bố mạng. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Cyberterrorism – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Cyberterrorism được xác định bởi Hoa Kỳ Văn phòng Liên bang
Điều tra như một cuộc tấn công chống lại tính toán trước một hệ thống máy tính, dữ liệu máy tính,
chương trình và các thông tin khác với mục đích duy nhất của bạo lực đối với
đại lý bí mật và các nhóm địa phương. Mục đích chính đằng sau cyberterrorism
là nguyên nhân gây tổn hại và phá hủy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Cyberterrorism có thể được giải thích như chủ nghĩa khủng bố internet. Với sự ra đời của internet, cá nhân và các nhóm được lợi dụng nặc danh đe dọa cá nhân, nhóm nhất định, tôn giáo, sắc tộc hay tín ngưỡng. Cyberterrorism thể được phân loại rộng rãi dưới ba loại chính:

What is the Cyberterrorism? – Definition

Cyberterrorism is defined by U.S. Federal Bureau of
Investigation as a premeditated attack against a computer system, computer data,
programs and other information with the sole aim of violence against
clandestine agents and subnational groups. The main aim behind cyberterrorism
is to cause harm and destruction.

Understanding the Cyberterrorism

Cyberterrorism can be explained as internet terrorism. With the advent of the internet, individuals and groups are misusing the anonymity to threaten individuals, certain groups, religions, ethnicities or beliefs. Cyberterrorism can be broadly categorized under three major categories:

Thuật ngữ liên quan

  • Hack
  • Hacker
  • White Hat Hacker
  • Ethical Hacker
  • Banker Trojan
  • Binder
  • Blended Threat
  • Blind Drop
  • Browser Modifier
  • Clickjack Attack

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm