DBC File

? Cách mở file .DBC? Những phần mềm mở file .DBC và sửa file lỗi. Convert N/A DBC file sang định dạng khác.

.DBC File Extension

   

File name DBC File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DBC là file gì?

DBC là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DBC file

Để mở file .DBC click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DBC bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DBC

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DBC do người dùng đóng góp.

  • Microsoft Visual FoxPro
  • CANdb++
  • CANdb++
  • SQL Alias Manager
  • XV Imaging
  • DIBAC
  • DIBAC

Chuyển đổi file .DBC

File .DBC có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.