Delay in transit (DIT)

Định nghĩa Delay in transit (DIT) là gì?

Delay in transit (DIT)Chậm trễ trong việc vận chuyển (DIT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Delay in transit (DIT) – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Một sự gián đoạn trong vận chuyển hàng hóa, hoặc theo yêu cầu của khách hàng hoặc do hoàn cảnh không thể kiểm soát.

Definition – What does Delay in transit (DIT) mean

A disruption in the shipping of goods, either requested by the customer or due to uncontrollable circumstances.

Source: ? Business Dictionary