DeLorme Topo USA

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download DeLorme Topo USA – NA

Phần mềm DeLorme Topo USA

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

DeLorme Topo USA là phần mềm gì?

DeLorme Topo USA là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của DeLorme Topo USA là Version NA (cập nhật NA)

DeLorme tạo ra tiến bộ công nghệ trong ngành công nghiệp lập bản đồ. Người dùng có thể do thám đích của họ như thể họ đã có, với DeLorme của up-to-date địa hình, đường mòn, và chi tiết đường bộ. Họ có thể lộ trình chuyến đi của họ thông qua những con đường và những con đường mòn, và khám phá hoặc bay qua thực tế 3D để tìm kiếm đối với một số vùng đất vui chơi giải trí công cộng và cấu hình độ cao. Họ cũng có thể tùy chỉnh và in bản đồ tại một loạt các scales.DeLorme có thể kiểm soát bản đồ trong các phương pháp khác nhau. Chúng bao gồm push-nút phóng to, mà có thể đi sâu vào và ra trong khi bản đồ được giữ trung chính xác. Người sử dụng cũng có thể thưởng thức xem địa hình một cách chi tiết sinh động, bằng cách sử dụng một số bản đồ 3D và điều khiển. Cài đặt trong phần mềm DeLorme hai công cụ tìm kiếm quan trọng. Người đầu tiên là một hộp đơn giản được gọi là QuickSearch. Với QuickSearch, người dùng có thể gõ một số yêu cầu chung, bao gồm núi, hồ, thị xã, thành phố, vĩ độ / kinh độ, địa chỉ đường phố, và ZIP mã. Tìm kiếm nâng cao mặt khác có thể giúp đỡ trong việc làm rõ các tìm kiếm phức tạp hơn để cho kết quả tốt nhất có thể. Người dùng có thể thực hiện tìm kiếm dựa trên các tiêu chí khác nhau trong phiên bản mới nhất của DeLorme.

What is DeLorme Topo USA?

DeLorme creates technological advances found in the mapping industry. Users can scout their destination as if they were there, with DeLorme’s up-to-date terrain, trail, and road detail. They can route their travels through roads and trails, and explore or fly over realistic 3D to search for some public recreation lands and elevation profiles. They can also customize and print maps at a wide range of scales.DeLorme can control the maps in different methods. These include push-button zooming, which can drill in and out while the map is kept exactly centered. Users can also enjoy viewing the terrain in vivid detail, by using some 3D maps and controls. Installed in DeLorme software are two important search engines. The first one is a simple box known as QuickSearch. With QuickSearch, users can type some common requests, including mountains, lakes, towns, cities, latitudes/longitudes, street addresses, and ZIP codes. The Advanced Search on the other hand can help in clarifying more complicated searches to give the best results possible. Users can perform searches based on different criteria in the newest version of the DeLorme.

Các loại file được mở bởi DeLorme Topo USA

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm DeLorme Topo USA có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) TPX

Download DeLorme Topo USA

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg