Deposit In Transit

  Deposit In Transit là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Deposit In Transit – Definition Deposit In Transit – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Tiền Gởi Đang Chuyển
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Deposit In Transit là gì?

  Một khoản tiền gửi quá cảnh là tiền mặt và séc đã được nhận và ghi lại bởi một thực thể, nhưng chưa được ghi lại trong hồ sơ của ngân hàng nơi tiền được gửi. Nếu điều này xảy ra vào cuối tháng, tiền gửi sẽ không xuất hiện trong bảng sao kê ngân hàng do ngân hàng phát hành và do đó trở thành một mục đối chiếu trong đối chiếu ngân hàng do thực thể chuẩn bị.

   

   

  • Deposit In Transit là Tiền Gởi Đang Chuyển.
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Ý nghĩa – Giải thích

  Deposit In Transit nghĩa là Tiền Gởi Đang Chuyển.

  Một khoản tiền gửi quá cảnh xảy ra khi một khoản tiền gửi đến ngân hàng quá muộn để được ghi lại vào ngày hôm đó hoặc nếu thực thể gửi tiền vào ngân hàng (trong trường hợp thư nổi trong vài ngày có thể gây ra sự chậm trễ thêm) hoặc tổ chức vẫn chưa gửi tiền vào ngân hàng.

   

   

  Definition: A deposit in transit is cash and checks that have been received and recorded by an entity, but which have not yet been recorded in the records of the bank where the funds are deposited. If this occurs at month-end, the deposit will not appear in the bank statement issued by the bank, and so becomes a reconciling item in the bank reconciliation prepared by the entity.

  Ví dụ mẫu – Cách sử dụng

  Ví dụ: Vào ngày 30 tháng 4, ABC Corporation nhận được séc từ một khách hàng với số tiền $ 25.000. Nó ghi séc dưới dạng biên nhận tiền mặt trong cùng một ngày và gửi séc tại ngân hàng của mình vào cuối ngày. Ngân hàng không ghi séc vào sổ sách cho đến ngày hôm sau, ngày 1 tháng Năm. Vì vậy, khi người kiểm soát của ABC hoàn thành việc đối chiếu ngân hàng cuối tháng, cô ấy nên thêm 25.000 đô la vào số dư tiền mặt được hiển thị trên bảng sao kê ngân hàng để khớp với số dư tiền mặt trong hồ sơ kế toán của ABC.

   

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Deposit In Transit

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Deposit In Transit là gì? (hay Tiền Gởi Đang Chuyển nghĩa là gì?) Định nghĩa Deposit In Transit là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Deposit In Transit / Tiền Gởi Đang Chuyển. Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây