Depreciated Cost

  Depreciated Cost là gì? Định nghĩa, khái niệm, giải thích ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng Depreciated Cost – Definition Depreciated Cost – Kinh tế

  Thông tin thuật ngữ

     

  Tiếng Anh
  Tiếng Việt Giá Đã Khấu Hao (Giá Trị Còn Lại)
  Chủ đề Kinh tế

  Định nghĩa – Khái niệm

  Depreciated Cost là gì?

  • Depreciated Cost là Giá Đã Khấu Hao (Giá Trị Còn Lại).
  • Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế .

  Thuật ngữ tương tự – liên quan

  Danh sách các thuật ngữ liên quan Depreciated Cost

  Tổng kết

  Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Depreciated Cost là gì? (hay Giá Đã Khấu Hao (Giá Trị Còn Lại) nghĩa là gì?) Định nghĩa Depreciated Cost là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Depreciated Cost / Giá Đã Khấu Hao (Giá Trị Còn Lại). Truy cập Chuyên mục từ điển kinh của Tratu.com.vn để tra cứu thông tin các thuật ngữ kinh tế, IT được cập nhật liên tục

  Vui lòng nhập bình luận của bạn
  Vui lòng nhập tên của bạn ở đây