Designated market area

Định nghĩa Designated market area là gì?

Designated market areaKhu vực thị trường được chỉ định. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Designated market area – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Khu vực địa lý xung quanh một thành phố, trong đó các đài phát thanh và truyền hình có trụ sở tại thành phố rằng tài khoản cho một tỷ lệ lớn hơn của lắng nghe / xem nào so với những trụ sở tại các thành phố lân cận.

Definition – What does Designated market area mean

Geographic area around a city in which the radio and television stations based in that city account for a greater proportion of the listening/viewing public than those based in the neighboring cities.

Source: ? Business Dictionary