DFD File

? Cách mở file .DFD? Những phần mềm mở file .DFD và sửa file lỗi. Convert N/A DFD file sang định dạng khác.

.DFD File Extension

   

File name DFD File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DFD là file gì?

DFD là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DFD file

Để mở file .DFD click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DFD bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DFD

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DFD do người dùng đóng góp.

  • Vacon Live
  • Duplicate File Detective
  • Duplicate File Detective
  • Dfd
  • Eaton MaxConnect

Chuyển đổi file .DFD

File .DFD có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.