DOSBox DOS Emulator

là phần mềm gì? Thông tin phần mềm, danh sách các file hỗ trợ mở, hướng dẫn sử dụng và thông tin link download DOSBox DOS Emulator – NA

Phần mềm DOSBox DOS Emulator

   

Phần mềm – Giá từ 0 VNĐ
Phiên bản Version NA (cập nhật NA)
Nhà phát triển NA
Hệ điều hành Windows
Giấy phép NA
Nhóm phần mềm Software
Đánh giá 2 ★ (1 Bình chọn)

DOSBox DOS Emulator là phần mềm gì?

DOSBox DOS Emulator là phần mềm cho hệ điều hành Windows, thuộc nhóm phần mềm Software được phát triển bởi NA. Phiên bản mới nhất của DOSBox DOS Emulator là Version NA (cập nhật NA)

DOSBox có thể được phân loại như một phần mềm giả lập, trong đó, như có thể lượm lặt từ tên và phân loại của nó, mô phỏng trải nghiệm của MS-DOS sử dụng một máy tính IBM PC tương thích (có nghĩa là không có các máy tính Mac OS X); toàn bộ kinh nghiệm được mô phỏng, bao gồm đồ họa và card âm thanh mà làm việc cho các máy tính cũ. Điều này có nghĩa rằng các ứng dụng, trò chơi đặc biệt trở lên, có thể chạy trên một môi trường một cách chính xác và đúng như họ đã có nghĩa là để được chơi, kể từ khi họ chạy trên các máy tính mới với các tiêu chuẩn mới và phần cứng (chưa kể đến các hệ điều hành mới hơn) họ sẽ không công việc cũng như họ đã làm trên phần cứng và hệ điều hành họ ban đầu được viết cho. DOSBox đã nhận được nhiều giải thưởng từ ngành công nghiệp và đã được triển khai thương mại bởi các nhà phát triển trò chơi và các nhà xuất bản, chẳng hạn như Activision Blizzard, Bethesda Softworks (ví Scrolls trò chơi Elder trước đó của họ), LucasArts, và phần mềm Id (đối với Wolfenstein họ tái phát hành). DOSBox là miễn phí và mã nguồn mở, viết bằng C ++ và phân phối theo GNU General Public License (GPL) .There là một số thế kỷ 21 tính năng để DOSBox, tuy nhiên, chẳng hạn như ổ đĩa cứng ảo, P2P (peer-to-peer mạng), và hình ảnh và quay video khả năng tương tự như Fraps. Mặc dù chỉ làm việc ban đầu cho Microsoft Windows, đã có nhiều cổng dựa vào cộng đồng của phần mềm, ví dụ với máy Mac OS X và Linux.

What is DOSBox DOS Emulator?

DOSBox can be classified as an emulator software, which, as can be gleaned from the name and its classification, emulates the experience of MS-DOS using an IBM PC-compatible computer (meaning no Mac OS X computers); the entire experience is emulated, including graphics and sound cards that worked for older computers. This means that applications, specifically older games, can run on an environment correctly and properly as they had been meant to be played, since when they run on newer PCs with newer standards and hardware (not to mention newer operating systems) they won’t work as well as they did on the hardware and OS they were originally written for. DOSBox has received numerous accolades from the industry and has been deployed commercially by game developers and publishers, such as Activision Blizzard, Bethesda Softworks (for their earlier Elder Scrolls games), LucasArts, and Id Software (for their Wolfenstein re-releases). DOSBox is free and open-source, written in C++ and distributed under the GNU General Public License (GPL).There are some 21st century features to DOSBox, though, such as virtual hard drives, P2P (peer-to-peer networking), and image and video capture capabilities similar to Fraps. Though only working initially for Microsoft Windows, there have been numerous community-driven ports of the software, for instance to Mac OS X and Linux.

Các loại file được mở bởi DOSBox DOS Emulator

File ban đầu được hỗ trợ:

Các định dạng file file khác phần mềm DOSBox DOS Emulator có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file (do người dùng đóng góp thông tin) CONF

Download DOSBox DOS Emulator

Link download: Đang cập nhật…

Source: Filegi – Fileinfo – Fileorg