Dry ice

Định nghĩa Dry ice là gì?

Dry iceĐá khô. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Dry ice – một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.

Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z

Giải thích ý nghĩa

Lạnh rắn do làm mát khí carbon dioxide tới -79 ° C (-110,2 ° F). Sau khi làm nóng, thăng hoa đá khô thành carbon dioxide khí mà không biến thành chất lỏng.

Definition – What does Dry ice mean

Solid refrigerant made by cooling gaseous carbon dioxide to -79°C (-110.2°F). Upon heating, dry ice sublimates into gaseous carbon dioxide without turning into a liquid.

Source: ? Business Dictionary