DSI File

? Cách mở file .DSI? Những phần mềm mở file .DSI và sửa file lỗi. Convert N/A DSI file sang định dạng khác.

.DSI File Extension

   

File name DSI File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DSI là file gì?

DSI là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DSI file

Để mở file .DSI click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DSI bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DSI

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DSI do người dùng đóng góp.

  • NO$Zoomer
  • DESI Labeling System
  • DESI Labeling System
  • DAZ Studio
  • WinDS PRO
  • Techsoft PixEdit
  • Techsoft PixEdit

Chuyển đổi file .DSI

File .DSI có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.