DVS File

? Cách mở file .DVS? Những phần mềm mở file .DVS và sửa file lỗi. Convert N/A DVS file sang định dạng khác.

.DVS File Extension

   

File name DVS File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DVS là file gì?

DVS là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DVS file

Để mở file .DVS click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DVS bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DVS

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DVS do người dùng đóng góp.

  • WavePad Sound Editor
  • WavePad Audio-Editor
  • WavePad Audio-Editor
  • Switch Sound File Converter
  • MixPad
  • WavePad
  • WavePad

Chuyển đổi file .DVS

File .DVS có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.