DXZ File

? Cách mở file .DXZ? Những phần mềm mở file .DXZ và sửa file lỗi. Convert N/A DXZ file sang định dạng khác.

.DXZ File Extension

   

File name DXZ File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .DXZ là file gì?

DXZ là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .DXZ file

Để mở file .DXZ click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .DXZ bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .DXZ

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .DXZ do người dùng đóng góp.

  • DXR

Chuyển đổi file .DXZ

File .DXZ có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.