El Capitan

Định nghĩa El Capitan là gì?

El CapitanEl Capitan. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ El Capitan – một thuật ngữ thuộc nhóm Software Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 7/10

El Capitan là phiên bản thứ 12 của Apple OS X, hay còn gọi là OS X 10.11. Nó được phát hành vào ngày 30 Tháng 9 năm 2015 và đã thành công OS X 10.10 Yosemite. Tiếp theo là OS X 10.12 Sierra.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

What is the El Capitan? – Definition

El Capitan is the 12th version of Apple OS X, also known as OS X 10.11. It was released on September 30, 2015 and succeeded OS X 10.10 Yosemite. It was followed by OS X 10.12 Sierra.

Understanding the El Capitan

Thuật ngữ liên quan

  • EIDE
  • Email

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm