Emailing While Intoxicated (EWI)

Định nghĩa Emailing While Intoxicated (EWI) là gì?

Emailing While Intoxicated (EWI)Gửi email trong khi say rượu (EWI). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Emailing While Intoxicated (EWI) – một thuật ngữ thuộc nhóm Technology Terms – Công nghệ thông tin.

Độ phổ biến(Factor rating): 5/10

Gửi email trong khi say sưa (EWI) đề cập đến việc soạn và gửi email trong khi say rượu. Mặc dù kết quả khác nhau từ người này sang người, gửi email trong khi say rượu nói chung là một ý tưởng tồi. Không giống như viết một lá thư giận dữ và chờ đợi một ngày để gửi nó, không có thời gian để suy nghĩ thứ hai tỉnh táo một lần vào nút Send đã được đẩy.

Xem thêm: Thuật ngữ công nghệ A-Z

Giải thích ý nghĩa

Gửi email trong khi say rượu là một chút như roulette Nga. Có một cơ hội phong nha để tránh bất kỳ bối rối hay rằng người nhận sẽ cười nó đi. Điều đó nói rằng, đó cũng là một cơ hội mà người gửi sẽ kết thúc được xã hội ruồng bỏ hoặc bị buộc phải làm cho lời xin lỗi rất khó xử với bạn bè và đồng nghiệp.

What is the Emailing While Intoxicated (EWI)? – Definition

Emailing while intoxicated (EWI) refers to composing and sending emails while drunk. Although results vary from person to person, emailing while intoxicated is generally a bad idea. Unlike writing an angry letter and waiting a day to post it, there is no time for sober second thought once the Send button has been pushed.

Understanding the Emailing While Intoxicated (EWI)

Emailing while intoxicated is a little like Russian roulette. There is a decent chance of avoiding any embarrassment or that the recipient will laugh it off. That said, there is also a chance that the sender will end up being socially ostracized or be forced make very awkward apologies to friends and co-workers.

Thuật ngữ liên quan

  • Drexting
  • Driving While Texting (DWT)
  • Flaming
  • Texting
  • Email Thread
  • Event-Triggered Email
  • Viral Marketing
  • Anti-Spam
  • Autoresponder
  • Bayesian Filter

Source: ? Technology Dictionary – Filegi – Techtopedia – Techterm