ESG File

? Cách mở file .ESG? Những phần mềm mở file .ESG và sửa file lỗi. Convert N/A ESG file sang định dạng khác.

.ESG File Extension

   

File name ESG File
File Type Enigmo Saved Game File
Nhà phát triển Pangea
Phân loại Game Files
Định dạng N/A
Độ phổ biến 3 ★ (1 Bình chọn)

File .ESG là file gì?

ESG là Game Files – Enigmo Saved Game File, dưới định dạng N/A được phát triển bởi Pangea.

trò chơi lưu tạo ra với Enigmo, một câu đố trò chơi 3D trong đó người chơi chỉ đạo những giọt chất lỏng đến đích của họ; lưu tiến bộ của người chơi để các trò chơi có thể được nối lại ở mức hiện tại tại một thời điểm sau đó.

What is a ESG file?

Saved game created with Enigmo, a 3D puzzle game in which the player directs droplets of liquid to their destination; saves the player’s progress so that the game can be resumed at the current level at a later time.

Cách mở .ESG file

Để mở file .ESG click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .ESG bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .ESG

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .ESG do người dùng đóng góp.

  • Media Player Classic
  • EffectSize22
  • EffectSize22
  • Parmenides EIDOS
  • Empire Application

Chuyển đổi file .ESG

File .ESG có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.