EX2 File

? Cách mở file .EX2? Những phần mềm mở file .EX2 và sửa file lỗi. Convert N/A EX2 file sang định dạng khác.

.EX2 File Extension

   

File name EX2 File
File Type File Extension
Nhà phát triển N/A
Phân loại File Extension
Định dạng N/A
Độ phổ biến 2 ★ (1 Bình chọn)

File .EX2 là file gì?

EX2 là File Extension – File Extension, dưới định dạng N/A được phát triển bởi N/A.

Cách mở .EX2 file

Để mở file .EX2 click đúp (double click) vào tập tin. Hoặc phải chuột (right click) vào tập tin và chọn Mở (Open) Một số file mở rộng cần cài phần mềm chuyên dụng để mở. Trong một số trường hợp file .EX2 bị lỗi cần phải sửa (fix) mới có thể mở được. Dùng các phần mềm/hoặc công cụ dưới đây để mở và sửa file lỗi.

Phần mềm mở file .EX2

Dưới đây là danh sách các phần mềm có thể mở, chuyển đổi hoặc sửa file file .EX2 do người dùng đóng góp.

  • Embird
  • DELTA
  • DELTA

Chuyển đổi file .EX2

File .EX2 có thể được chuyển đổi sang định dạng khác để phù hợp với mục đích sử dụng. Thông thường các phần mềm có thể mở file có thể chuyển đổi được định dạng khác.